Hotline: 0918 202 139

Bột nhẹ CaCO3

Hóa chất PAC

NaOH 98,5% Xút Vảy

Magie Clorua – MgCl2

KMNO4 Thuốc tím thủy sản / Kali Pemanganat

VÔI NGẬM NƯỚC ( Vôi canxi hydrat )