Hotline: 0918 202 139

Bột nhẹ CaCO3

PHÂN HỮU CƠ VI SINH

LÂN VÔI THÁI HÒA

NaOH 98,5 % Xút Vảy

Hóa chất PAC

NaOH 98,5% Xút Vảy

Magie Clorua – MgCl2

KMNO4 Thuốc tím thủy sản / Kali Pemanganat

VÔI BỘT NÔNG NGHIỆP

VÔI CỤC NÔNG NGHIỆP

VÔI NGẬM NƯỚC ( Vôi canxi hydrat )

Dolomite

VÔI CỤC NGUYÊN CHẤT

Dolomite thủy sản

Bột Canxi